Om oss

 

a3 logo

 A3 Ressurs er eieren av SANS - butikken i Vennesla og nettbutikken sansvennesla.no

 Åpningstider: mandag-fredag 10:00 - 17:00    torsdag 10:00 - 18:00     lørdag 10:00 - 14:00

Så hva er A3 Ressurs?

A3 Ressurs er en vekstbedrift startet i 1995, og er eid av Vennesla Kommune. SANS er et at våre satsningsfelt for å gi unge og eldre en ny arbeidserfaring, ny kompetanse slik at de kan komme videre i det ordinære arbeidslivet.

Men hvorfor ble det akkurat design og interiør i butikken?

Christin kjempet med nebb og klør for å få til dette prosjektet, for dette er noe hun virkelig lever for! Med god hjelp fra kollegaer har vi fått en kjempefin butikk med masse spennende varer, noe for en hver, men alltid litt annerledes, noe litt nytt eller med en liten vri fra de andre, og butikken endrer seg hele tiden!

Les mer på www.a3ressurs.no

Våre avdelinger og ansatte
I dag består A3 Ressurs av to arbeidsmarkedstiltak med til sammen 47 plasser. Vi er 16 ordinært ansatte i henholdsvis administrasjon og som arbeidsledere og jobbkonsulenter. Bedriften er lokalisert på 2 steder:

Kvarstein:  Her har vi butikk, snekkerverksted, monteringsavdeling, base for vaktmester/servicetjenester,  samt hovedadministrasjon for bedriften. 
Hunsfos:  Her har vi base for vår lager- og logistikkavdeling.

Produksjon og tjenester
Vi ønsker å gi et allsidig arbeidstilbud gjennom å tilby flere forskjellige tjenester og produkter, som har relevans for arbeidsmarkedet. Grunnlaget for tilbudet er vårt ønske om å drive rehabilitering og tilrettelegging for varige arbeidsplasser, enten i det ordinære arbeidsmarkedet eller internt i Varig tilrettelagt arbeid.

 

Historie

Bedriften
A3 Ressurs het tidligere Vennesla Snekkerverksted. Forløperen var Stiftelsen Vennesla Snekkerverksted som ble etablert i 1992.
Formålet med stiftelsen var å gi et meningsfullt arbeidstilbud til vanskeligstilte flyktninger, bosatt i Vennesla.

Produksjon
Stiftelsen leide verkstedet til Olav Moen på Kvarstein, hvor det fra før av var etablert et arbeidstilbud for pensjonister. Olav Moen trakk seg ut, men noen av pensjonistene ble med videre, som en positiv faglig og menneskelig ressurs. Disse pensjonistene var spesialister på restaurering av gamle møbler og godt etablert i markedet. Det var således naturlig å satse videre på samme arbeidsoppgaver. I tillegg til restaurering tok man på seg forskjellige bestillingsoppdrag med snekring og reparasjon.

Fra prosjekt til bedrift
Stiftelsen Vennesla Snekkerverksted ble etablert som et prøveprosjekt. For å få til permanent drift måtte de økonomiske rammene endres. Det ble derfor søkt om å få etablert denne virksomheten som en ASVO-bedrift, (ArbeidsSamvirke i Offentlig Regi). Dette skjedde etter at det hadde vært foretatt en grundig analyse av hvilke behov Vennesla Kommune hadde, for å gi tilbud til personer som falt utenfor ordinært arbeid. Samtidig ble psykiatrien i kommunene rustet opp. De store sentrale institusjonene skulle bygges ned, og det skulle bygges opp tilbud i de enkelte kommuner. Tilrettelagt arbeid i regi  av ASVO-bedrifter ble en del av dette tilbudet.

Vennesla Snekkerverksted A/S ble godkjent som ASVO- bedrift med 10 plasser fra 1/1-95. Senere har tiltakene Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og Arbeid med bistand (AB) blitt godkjent og er blitt en del av bedriften. Fra 2001 har bedriften hatt navnet A3 Ressurs Vennesla AS.  Tiltaket Avklaring ble opprettet i 2007 med 10 plasser; dette tiltaket er senere omgjort til APS. Bedriften fikk i 2009 oppdraget med å drifte tiltaket Studier med støtte ved Universitet i Agder. Dette tiltaket avvikles fra 1. januar 2017.

arnfinn med bålpanna