OTHERS/FRELSESARMEEN      

Er Frelsesarmeens konsept for etisk og rettferdig handler og har som oppgave å skape oppgave å skape arbeidsplasser for mennesker som befinner seg i en vanskelig økonomiak situasjon. 

Sans Vennesla har tatt in noen av disse produktene i vår butikk for å bidra med dette viktige arbeidet som Frelsesarmeen gjør. Produktene er solide og anvennelige og vi kan stå inne for disse produktene

https://vimeo.com/404995600