OTHERS/FRELSESARMEEN      

Frelsesarmeens sitt konsept for etisk og rettferdig handler og har som oppgave å skape arbeidsplasser for mennesker som befinner seg i en vanskelig økonomiak situasjon. 

Sans Vennesla har tatt inn noen av disse produktene i vår butikk for å bidra med dette viktige arbeidet som Frelsesarmeen gjør. Produktene er solide og anvennelige og vi kan stå inne for disse produktene.

https://vimeo.com/404995600